Công Nghệ

Kaisen: Bản dựng hỗ trợ cứu hộ hệ thống tốt nhất

Đối với quản trị viên hệ thống, rất nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ phải…
Ubuntu 20.04 LTS ra mắt: Chính thức loại bỏ Amazon Web App

So sánh Python với ngôn ngữ C ++ và Go: Nghiên cứu

Enterprise Linux 8.2: Phát hành với các tính năng mới