Internet

Cách đánh số trang slide và ngày tháng trong power pointVideo này mình chia sẻ với các bạn cách đánh số trang trong power point và chèn ngày tháng vào các slide nhé.
Chúc các bạn thành công nhé.

Cùng giao lưu với mình qua:
My facebook:
My Youtube channel:

Subscribe my channel Please! Thanks

Không Reup dưới mọi hình thức các ban nhé!
#ThoiTruong #Danh_So_Trang_PowerPoint

Tag: cách đánh số trang trong powerpoint 2007, chia sẻ, slide, power point, cách đánh số trang power point, cách chèn số trang trong power point, chèn ngày tháng vào power point

Xem thêm: https://360giây.vn/category/internet

Nguồn: https://360giây.vn

Post Comment