Chia Sẻ

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thay Windows 7 bằng Linux

Theo sau sự chấm dứt của Windows 7 về hỗ trợ kỹ thuật, Chính phủ Hàn Quốc đã soạn thảo một chiến lược thay thế sự phụ thuộc của Windows 7 bằng một hệ điều hành nguồn mở dựa trên Linux ở quy mô đầy đủ.

Vào tháng 5 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo về việc chuyển từ Windows sang Linux. Sau đó, Bộ Hành chính và An ninh có kế hoạch áp dụng Hệ điều hành mở hoàn toàn cho tất cả các tổ chức công và chính quyền địa phương vào năm 2026.

Open OS là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng miễn phí bởi bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi hoặc kiểm tra mã nguồn OS có sẵn một cách tự do.

Nhưng hiện tại, Open OS thiếu một số phần mềm hỗ trợ cần được giải quyết để chạy các ứng dụng năng suất thiết yếu một cách hiệu quả.

Các bộ, ngành đang đặt mục tiêu thay thế HĐH Windows để loại bỏ sự phụ thuộc của một số công ty và giảm ngân sách hỗ trợ kỹ thuật cao.

Bộ cũng dự định chuyển sang Máy tính để bàn dưới dạng Dịch vụ (DaaS) trong những tháng tới để hỗ trợ Hệ điều hành mở trên đám mây riêng sử dụng Internet.

Do đó, DaaS sẽ tiết kiệm tới 72% chi phí mua một PC hiện có, cùng với việc giảm ngân sách để được hỗ trợ thêm.

This post is also available in:
Tiếng Việt Italian Indonesian

Post Comment