Mẹo Hay

Google ra mắt khóa học miễn phí trên Android nâng cao với Kotlin trên Udacity

Manisha Priyadarshini

Một biên tập viên và một nhà báo công nghệ có nền tảng phát triển phần mềm. Tôi là một fan hâm mộ lớn của công nghệ và meme. Tại Affizon, tôi bao gồm tất cả các khía cạnh của công nghệ nhưng lĩnh vực quan tâm cụ thể của tôi là Lập trình và Phát triển. Thả email nếu bạn có bất kỳ phần mềm/phần cứng/nghiên cứu nào để chia sẻ hoặc các truy vấn liên quan đến công nghệ!

This post is also available in:
Tiếng Việt

Post Comment