Review

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VÀO TRANG http://capnhatdulieu.hcm.edu.vn CỦA SỞ ĐỂ CẬP THÔNG TIN HỌC SINHKinh mời quý phụ huynh vào xem và làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin học sinh giúp trường THCS Nguyễn Trãi ạ! Cảm ơn quý phụ huynh hỗ trợ nhà trường.
Link lấy tài khoản:
Link vào trang của sở:

Tag: c1.hcm.edu.vn/admin/login.aspx, [vid_tags]

Xem thêm: https://360giây.vn/category/review

Nguồn: https://360giây.vn

Post Comment