Chia Sẻ

Linux 5.6: Sẽ khắc phục sự cố Y2038/Unix Y2K

Sự khởi đầu của một thập kỷ mới, Linux Kernel 5.6 đã được chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết vấn đề “Y2038” hoặc “Unix Y2K” có thể phát sinh trong thập kỷ sắp tới.

Yêu cầu kéo do Bergmann thực hiện bao gồm các thay đổi đối với time_t lưu trữ số giây, một số nguyên 32 bit có dấu.

Các Y2038 nói rằng dấu thời gian Unix sẽ tràn vào ngày 19 tháng 1 năm 2038, vì nó sẽ không thể lưu trữ số nguyên 32 bit đã ký và nó sẽ hạn chế cập nhật hệ thống 32 bit.

Để tránh sự cố Y2038, Bergmann thông báo rằng ứng dụng không gian người dùng cần sử dụng các lệnh gọi hệ thống Hạt nhân Linux hiện đại và không gian người dùng được xây dựng dựa trên time_t 64-bit bằng cách sử dụng GNU C Library 2.32 và Musl libc 1.2.

This post is also available in:
Tiếng Việt

Post Comment