Mẹo Hay

Microsoft phát minh ‘Qubits’ – Đơn vị máy tính lượng tử

Google đã thông báo rằng họ đã đạt được ‘Quantum Supremacy’, nghĩa là máy tính lượng tử của họ đã vượt xa các máy tính đương đại dựa trên vật lý cổ điển. IBM ngay lập tức tuyên bố những tuyên bố của Google là không có thật và nói rằng máy tính lượng tử của họ cũng có thể giải quyết vấn đề đang được đề cập. Google và Microsoft không phải là những công ty duy nhất làm việc trong lĩnh vực máy tính lượng tử.

Qubit tôpô khác với các Qubit truyền thống như thế nào?

So với bit, qubit có thể lưu trữ thông tin ở ba trạng thái – 0,1 và sự kết hợp của 0 và 1. Ở trạng thái thứ ba, 0 và 1 cùng tồn tại theo nguyên lý vật lý lượng tử có tên là chồng chất. Điều này cho phép máy tính lượng tử lưu trữ và xử lý nhiều thông tin hơn máy tính truyền thống.

Tuy nhiên, qubit rất không ổn định và dễ bị xáo trộn bởi môi trường bên ngoài. Đó là lý do tại sao máy tính lượng tử thường được lưu trữ trong một môi trường được kiểm soát cao (thùng chứa lạnh).

Để giải quyết vấn đề này, các nhà thiết kế máy tính lượng tử sử dụng một công nghệ đặc biệt gọi là Sửa lỗi lượng tử (QEC), đặt một số qubit lại với nhau thành một qubit duy nhất được gọi là qubit logic.

Các qubit Topo của Microsoft làm giảm số lượng các bit lượng tử vật lý cần thiết để tạo thành một qubit logic.

So với 1.000 đến 20.000 qubit vật lý cần thiết để tạo thành một qubit logic, phương pháp tiếp cận qubit topo của Microsoft giảm con số này xuống 10 đến 100.

Tuy nhiên, thiết kế vật lý của qubit topo của Microsoft vẫn chưa sẵn sàng. Công ty đang nỗ lực hướng tới việc biến cách tiếp cận mới của mình sớm thành hiện thực để có thể triển khai trong các máy tính lượng tử trong thế giới thực.

This post is also available in:
Spanish Tiếng Việt Italian Indonesian

Post Comment