Chia Sẻ

RedHat sẽ ngưng hỗ trợ CoreOS Container Linux từ 26/5/2020

Cuối cùng, Red Hat đã xác nhận ngày kết thúc tất cả hỗ trợ cho CoreOS Container Linux. Không có lỗi hoặc lỗ hổng nào sẽ được sửa sau ngày đó.

Sau ngày 26 tháng 5 năm 2020, CoreOS sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật nào nữa và sau ngày 1 tháng 9, tất cả hình ảnh hệ điều hành có sẵn trên bất kỳ nền tảng nào cũng sẽ bị xóa.

Do đó, Red Hat hiện sẽ lấy tất cả danh sách CoreOS khỏi thị trường đám mây AWS, Azure và Google Compute Engine. Tuy nhiên, repo và tài liệu GitHub sẽ vẫn ở chế độ chỉ đọc.

Fedora CoreOS: Kế thừa CoreOS

Fedora CoreOS ngược dòng với Red Hat CoreOS và cũng là phiên bản kế thừa của CoreOS Container Linux. Fedora CoreOS là sự kết hợp giữa CoreOS và Fedora Atomic Host.

fedora coreos

Do đó, Fedora CoreOS kết hợp các công cụ cung cấp, mô hình cập nhật tự động và triết lý của CoreOS Container Linux và công nghệ đóng gói, hỗ trợ OCI và bảo mật SELinux của Atomic Host.

Phiên bản nào tiếp theo?

Fedora CoreOS có thể là lựa chọn tốt nhất để thay thế CoreOS. Nhưng nó vẫn thiếu hỗ trợ cho một số trường hợp sử dụng như hỗ trợ gốc cho Azure, DigitalOcean và hồi quy trong khối lượng công việc.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nâng cấp CoreOS hiện tại của mình, bạn có thể làm theo hướng dẫn từ đây.

Một lựa chọn khác có thể là Flatcar Container Linux, là một nhánh của CoreOS Container Linux và cung cấp một bản thay thế cho người dùng CoreOS hiện tại.

This post is also available in:
Spanish Tiếng Việt Italian Indonesian

Post Comment